gb  german  turkey  china  japan  italy  alb  serbia  france  UAE                                       

Четврт јавен повик за поднесување предлог проекти за финансирање под инструментот Кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации

За финансирање проекти под овој јавен повик обезбеден е вкупен износ од 1,000,000.00 (еден милион) евра, односно 61.694.100 (шеесет и еден милион, шестотини деведесет и четири, сто) денари.

Со инструментот се обезбедува финансирање најмногу до 70% (седумдесет проценти) од вкупниот буџет за проектот, до максимален износ од 100,000.00 (сто илјади) евра. Преостанатите 30% (триесет проценти) од вкупниот буџет за проектот треба да бидат обезбедени од апликантот.

Средства добиени од Фондот по која било друга основа или која било друга државна помош, нема да се сметаат за прифатливи средства за кофинансирање од страна на Апликантот.

Подетални информации за финансирање на проектот и детали за пријавување можете да ги погледнете на следниот линк.

Прочитано 748 пати

Од Претседателот

Да бидеме лидер и глас на бизнис заедницата, подржувач на економскиот раст на членовите на комората. Заедно да придонесеме за економската стабилност на Македонија и партнерски забрзано да се движиме напред во нова декада на наше успешно работење.

Арсовска Данелa

ССК ISO 9001:2008

iso

Интернационална мрежа

F46DCE922CC1E446A2D47D87A78FE9A1

D234AF1A2FFA9C4197F508DA3F41A889

Контакт

 info @chamber.mk
  +389.2.3091440
  +389.2.3091440
  Црвена Скопска Општина бр.10

Следете не