gb  german  turkey  china  japan  italy  alb  serbia  france  UAE                                       

Нов тарифник за надоместоците на Агенцијата за Катастар на недвижности

Почитувани,

Ве известуваме дека на продукциска околина на еКат шалтер/еКат поставени се:

- Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти,

- Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од геодетско – катастарскиот информационен систем,

- Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности.

Тарифниците се објавени во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 179/2017 од 07.12.2017 година.

Исто така на продукциска околина поставена е функционалноста за промена на статусот на барањата кои се во „фаза примање“ во статус „системска адакта“ по 48 часа од денот на приемот на барањето.


Прочитано 1177 пати

Од Претседателот

Да бидеме лидер и глас на бизнис заедницата, подржувач на економскиот раст на членовите на комората. Заедно да придонесеме за економската стабилност на Македонија и партнерски забрзано да се движиме напред во нова декада на наше успешно работење.

Арсовска Данелa

Интернационална мрежа

F46DCE922CC1E446A2D47D87A78FE9A1

D234AF1A2FFA9C4197F508DA3F41A889

Контакт

 info @chamber.mk
  +389.2.3091440
  +389.2.3091440
  Црвена Скопска Општина бр.10

Следете не