gb  german  turkey  china  japan  italy  alb  serbia  france  UAE                                       

Потврди и препоракиПотврди со препораки за добивање на бизнис визи

Потврди за членство за потребите на компаниите членови

Заверка на документи (ф-ри, договори, ценовници)

Потврди за виша сила

Потврда за дејноста компанија член на комората

* Сертификат за членство во ССК или секторска комора

  Други заверки, препораки и потврди

*Ако е потребно и со претходна најава, сертификат може да се издаде на странски јазик.

Од Претседателот

Да бидеме лидер и глас на бизнис заедницата, подржувач на економскиот раст на членовите на комората. Заедно да придонесеме за економската стабилност на Македонија и партнерски забрзано да се движиме напред во нова декада на наше успешно работење.

Арсовска Данелa

Интернационална мрежа

F46DCE922CC1E446A2D47D87A78FE9A1

D234AF1A2FFA9C4197F508DA3F41A889

Контакт

 info @chamber.mk
  +389.2.3091440
  +389.2.3091440
  Црвена Скопска Општина бр.10

Следете не