gb  german  turkey  china  japan  italy  alb  serbia  france  UAE                                       

Меморандуми за соработка

2019

Декември 2019 - Меморандум за соработка - ССК - Organizing Committee for China International Fair for Trade Services

Ноември 2019 - Меморандум за соработка - ССК - Државен инспекторат за труд

Јули 2019 - Меморандум за соработка - ССК - Македонска берза

Април 2019 - Меморандум за соработка - ССК - Македонско кредитно Биро

Април 2019 - Меморандум за соработка - ССК - Општина Бутел

Април 2019 - Меморандум за соработка  - ССК - Индустриска конфедерација на Република Чешка

Март 2019 - Меморандум за соработка  - ССК - Консталтинг за стратешки развој


2018

Јули 2018 Меморандум за соработка - ССК - Националниот патронат за туристички агенции - Романија


2017

Ноември 2017 Меморандум за соработка - ССК - Balkan-Indian Business Association

Мај 2017 Меморандум за соработка - ССК - Federation of Istanbul Industrialists' and Businessmen's Associations (ISIFED)

Мај 2017 Меморандум за соработка - ССК - Агенција за цивилно воздухопловство на Република Македонија

Март 2017 Меморандум за соработка - ССК - ACCOA Chambers of Commerce for Central Europe


2016

Декември 2016 Меморандум за соработка - ССК - Туристичка организација „Златибор“

Декември 2016 Меморандум за соработка - ССК - Центар за развој на Источен плански регион

Декември 2016 Меморандум за соработка - ССК - Центар за развој на Вардарски плански регион

Март 2016 Меморандум за соработка - ССК - Стопанска комора на Торино

Март 2016 Меморандум за соработка - ССК - Совет за заштита на потрошувачите на Град Скопје

Мај 2016 Меморандум за соработка - ССК - ЈП Службен весник на РМ - Инспекциски совет на РМ

Мај 2016 Меморандум за соработка - ССК - Општина Ѓорче Петров

Јуни 2016 Меморандум за соработка - ССК - Македонско-словачко чешка стопанска комора

Јуни 2016 Меморандум за соработка - ССК - Општина Илинден

Јули 2016 Меморандум за соработка - ССК - Фонд за иновации и технолошки развој

Септември 2016 Меморандум за соработка - ССК - Стопанска комора за трговија и индустрија на Украина

Септември 2016 Меморандум за соработка - ССК - Стопанска комора за трговија и индустрија на СУМИ

Септември 2016 Меморандум за соработка - ССК - Стопанска комора за трговија и индустрија на ЧЕРКАСИ

Септември 2016 Меморандум за соработка - ССК - Стопанска комора за трговија и индустрија на КИРОВОХРАД


2015

Февруари 2015 Меморандум за соработка - ССК - БСН мрежата за деловна соработка од Србија

Март 2015 Меморандум за соработка - ССК - Агенција за електронски комуникации – АЕК

Април 2015 Меморандум за соработка - ССК - Советот за развој на скопскиот плански регион

Април 2015 Меморандум за соработка - ССК - Македонската Академија за науките и уметностите - МАНУ

Мај 2015  Меморандум за соработка - ССК - Комората за трговија и индустрика од Маниса, Турција

Мај 2015 Меморандум за соработка - ССК - Комората за индустрија од Ајдин,Турција

Мај 2015 Меморандум за соработка - ССК -  Асоцијацијата на бизнисмени од Измир, Турција - ИЗСИАД

Мај 2015 Меморандум за соработка - ССК - Турска асоцијација на бизнис ангели

Јули 2015 Меморандум за соработка - ССК - Општина Гази Баба

Јули 2015Меморандум за соработка - ССК - Општина Аеродром

Август 2015 Меморандум за соработка - ССК - ТУРСАБ

Септември 2015 Меморандум за соработка - ССК - AIICC

Октомври 2015 Меморандум за соработка - ССК - Australian Macedonian Chamber of Commerce (WA) INC

Октомври 2015 Меморандум за соработка - ССК- Здружение на жени менаџери ЕЛИТ

Ноември 2015 Меморандум за соработка - ССК- Државен завод за статистика

Ноември 2015 Меморандум за соработка - ССК-  China-Africa friendly economic and trade development foundation 

Ноември 2015 - Меморандум за соработка - ССК- All-China Federation of industry and commerce

Ноември 2015 - Меморандум за соработка - ССК - SEVE

Декември 2015 - Меморандум за соработка - ССК - Сојуз на сметководители на РМ

Декември 2015 - Меморандум за соработка - ССК - Унгарска Стопанска Комора

Декември 2015 - Меморандум за соработка - ССК - Инспекциски совет на РМ


2014 

Април 2014 Меморандум за соработка – MCC – Северозападна комора на Македонија

Април 2014 Меморандум за стратешко партнерство и соработка – ИКТ Комора – Факултет за информатика при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип

Април 2014 Меморандум за стратешко партнерство и соработка – ИКТ Комора – Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“

Април 2014 Меморандум за стратешко партнерство и соработка – ИКТ Комора – Факултет за компјутерка техника и информатика при Универзитетот Американ Колеџ – Скопје

Април 2014 Меморандум за стратешко партнерство и соработка – ИКТ Комора – Факултет за информациско – комуникациски технологии при Фон Универзитетот

Април 2014 Меморандум за стратешко партнерство и соработка – ИКТ Комора – Факултет за електротехника и информациски технолофии (ФЕИТ) при Универзитет Св. Кирил и Методиј

Април 2014 Меморандум за стратешко партнерство и соработка – ИКТ Комора – Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) при Универзитет Св. Кирил и Методиј

Јули 2014 Меморандум за соработка –ССК – Здружение на граѓани за третман на лица со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром „Во Мојот Свет„


2013

Април 2013 Меморандум за соработка – ССК – Академија за менаџери

Април 2013 Меморандум за соработка – ССК – Македонско Израелски Бизнис Клуб (MIBC)

Април 2013 Меморандум за соработка – Qatar Chamber – MCC, Economic chamber of Macedonia, Economic chamber of north-west Macedonia

Јуни 2013 Меморандум за соработкаn – MCC – Ukrainian Chamber of Commerce and Industry (UCCI)

Септември 2013 Меморандум за соработка – MCC – Jordan Chamber of Commerce

Септември 2013 Меморандум за градење на платформа на женско претприемништво во Македонија – Услужна комора – Здружение на бизнис жени


2012 

Февруари 2012 Меморандум за соработка – MCC – Confederation of Businessmen and Industrialists of Turkey (TUSKON)

Февруари 2012 Меморандум за соработка (BFC) – MCC – NALED, ZELS, MEORS, Ministry of Development, Entrepreneurship, Faculty of Economics at University of Rijeka

Март 2012 Memorandum of cooperation for the regulation of the relations of the founding members of the managers academy – MCC – Managers academy

Март 2012 Меморандум за соработка – MCC – India Business Group

Април 2012 Меморандум за соработка – ЗЕЛС – ССК, Општина Струмица, Министерство за економија, Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ

Април 2012 Меморандум за соработка – ЗЕЛС – ССК, Општина Штип, Министерство за економија, Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ

Јуни 2012 Меморандум за соработка – ССК и Здружение за безбедност и здравје при работа „28ми Април“

Јули 2012 Меморандум за соработка – MCC, Economic Chamber in Macedonia, Economic Chamber of North-West Macedonia - Confederation of Indian Industry (CII)

Ноември 2012 Меморандум за соработка – ССК – Општина Кратово

Декември 2012 Меморандум за соработка – Туристичко-угостителска комора и Центар за едукација и менаџмент во спортот (ЦЕМС)


2011

Февруари 2011 Меморандум за разбирање – ССК и Логин Системи

Март 2011 Memorandum o saradnji i razumevanju – MCC i Savez start – up Klastera Niskog Regiona

Октомври 2011 Меморандум за соработка – MCC – Kosovo Chamber of Commerce


2010 

Јануари 2010 Меморандум за соработка – ССК – Центар за деловна соработка (ЦДС)

Април 2010 Memorandum of Understanding – MCC – Macedonian Enterprise Development Foundation (MEDF)

Април 2010 Меморандум за стратешко партнерство и соработка – ССК – Економски факултет

Мај 2010 Меморандум за разбирање – ССК - Министерство за економија

Мај 2010 Меморандум за соработка и разбирање – Агро-бизнис комора – Федерација на Фармерите на РМ

Јули 2010 Меморандум за соработка - ССК - М2 Продукција

Септември 2010 Меморандум за соработка – ССК - Скопски Саем

Септември 2010 Меморандум за соработка – ССК – Црвен Крст на РМ

Ноември 2010 Меморандум за разбирање и соработка – ССК и Центар за стручно образование и наука

Ноември 2010 Memorandum of cooperation – MCC – Ukrainian Chamber of Commerce and Industry (UCCI)


2009

2009 Меморандум за разбирање – Агро-бизнис комора и УСАИД АгБиз Програма

Март 2009 Меморандум за соработка и партнерство – Министерство за финансии, Царинска Управа на РМ – Стопански организации за воспоставување на советодавна врска и соработка

Април 2009 Memorandum of Cooperation – MCC – Durres Chamber of Commerce and Industry

Мај 2009 Меморандум за соработка – ССК и Стопанска комора на Турција

Јуни 2009 Меморандум за долгорочна, заедничка соработка и помош во остварување на проектот „Заштита и аргивирање на културно наследство од Егејска Македонија“ – ССК – Институт за национална историја

Јуни 2009 Меморандум за долгорочна, заедничка соработка и помош во остварување на проектот „Изработка на транспортна берза“ – ССК - Министерство зза транспорт и врски

Декември 2009 Меморандум за поддршка на активностите поврзани со единствениот бесплатен систем за мултикомпензации во Македонија – ССК – КП Македонија Консалтинг


2008 

2008 Меморандум за соработка – Трговска комора – Комора за стопанство и индустрија на Сарагоса – Шпанија

2008 Меморандум за соработка – ССК и Регионална развојна агенциј на Пелагонија - ПРЕДА

Февруари 2008 Меморандум за соработка меѓу органи на државната управа и невладини организации за реализација на царинските мерки за заштита на авторското право и сродните права – Органи на државната управа – Невладини организации

Февруари 2008 Меморандум за соработка – ССК – Холандска стопанска комора во Македонија


2007 

Март 2007 Меморандум за соработка – ССК – Влада

Април 2007 Меморандум за соработка – ССК – Центар за локален економски развој на струмичкиот микро регион

Септември 2007 Меморандум за разбирање – ССК – Меѓународна гинансиска корпорација

Ноември 2007 Меморандум за соработка – ССК – Машински факултет – Скопје

Ноември 2007 Меморандум за соработка – ССК – Универзитет Св. Климент Охридски - Битола

Ноември 2007 Memorandum of cooperation – MCC – Chamber of Commerce in Katowice

2007 Протокол за соработка – ССК – Центар за истражување, развој и континуирано образование – ЦИКРО МЕС ЦЕ

2007 Меморандум за соработка – ССК – Центар за воведување и развој на општествена одговорност на компаниите во рамки на БАСМЕ КТ


2006

Мај 2006 Меморандум за долгорочна соработка во зајакнување на социјалниот дијалог неопходен за забрзан економски развој во РМ – ССК – Конфедерација на слободни синдикати на Македонија

Јуни 2006 Меморандум за соработка – MCC – Glasgow Chamber of Commerce

Јуни 2006 Меморандум за разбирање – ССК – Министерство за економија

Ноември 2006 Меморандум за соработка – ССК – Декра Вработување ДООЕЛ

 

Од Претседателот

Да бидеме лидер и глас на бизнис заедницата, подржувач на економскиот раст на членовите на комората. Заедно да придонесеме за економската стабилност на Македонија и партнерски забрзано да се движиме напред во нова декада на наше успешно работење.

Арсовска Данелa

Интернационална мрежа

F46DCE922CC1E446A2D47D87A78FE9A1

D234AF1A2FFA9C4197F508DA3F41A889

Контакт

 info @chamber.mk
  +389.2.3091440
  +389.2.3091440
  Црвена Скопска Општина бр.10

Следете не